İnverter Klima Farkı Özellikleri ve Avatajları

Midea Klima Yetkili Servisi Çağırın! Profesyonel servishizmeti alın!

İnverter Klima Normal Klima Farkları

inverter klima nedir

Klasik klimalarda ortam istenilen sıcaklık veya serinliğe ulaştığında sensör vasıtasıyla ölçüm yapan elektronik kart kompresör motorunu durdurmakta, iç ortam koşulları ayarlanan sıcaklığın bir miktar altına düştüğünde ise motora start komutu göndermektedir. Bu durum çalışma esnasında motorun sürekli dur-kalk yapmasına neden olmaktadır. Elektrik motorları ilk start aldığı anda yüksek seviyede enerji ihtiyacı oluştuğundan çok fazla güç tüketimi yapmaktadır. Sürekli bu durumun tekrar ediyor olması ve her çalıştığında ortamın iklimlendirme ihtiyacına bakmaksızın tam kapasite çalışması nedeniyle kullanılan enerji büyük oranda boşa harcanmaktadır.

Midea İnverter Klimalar AC şebeke gerilimini DC’ye çevirerek sabit gerilim voltajı ile motoru çalıştırmakta ancak frekans modülasyonu ile 10Hz – 180Hz aralığında enerji uygulanarak çalıştırılmaktadır. Bu durum kompresörün ortamın ihtiyacına göre düşük veya yüksek kapasiteyle çalışmasını sağlayarak sadece gerekli olduğu kadar enerji tüketmesine olanak tanımaktadır. Midea’nın inverter teknolojisinde motorun stop-start durumlarına geçişi minimize edildiğinden ilk çalışmadaki enerji kaybı da çok az yaşanmaktadır.

İnverter Klima On-Off Klima Farkı

İnverter ve normal klimaların arasındaki farklar

AC motorlarda +110 -110 volt (toplam gerilimi 220V) aralığında enerji çekilerek kullanılmaktadır. DC motorlarda ise gerilimin “- yönü” bulunmaz, sadece pozitif yönde enerji çekilir. Tabii ki bu durum %50 oranında tasarruf sağlamasa da enerji sarfiyatını düşürmektedir. Bunun yanında AC motorların içinde hem sabit bobinler hem de dönen mile bağlı olan bobinlerle elektromıknatıs oluşturularak motorun hareketi sağlanmaktadır. Elektrik enerjisini manyetik alana çeviren elektromıknatıslar motordaki enerjiyi kullanan parçalardır. DC motorun en önemli avantajı ise sabit kısımda elektromıknatıs kullanılmayarak neodyum mıknatıslar ile manyetik alanın oluşturuluyor olmasıdır. DC kompresörlerde sadece hareketli olan kısımda elektrik enerjisi manyetik enerjiye çevrilmektedir. Bu durum DC motorların enerji tüketiminin AC motorlara oranlara daha düşük seviyede kalmasını sağlamakta, klimanın enerji verimliliğine büyük oranda katı oluşturmaktadır.

Standart klimalarda ortam yeterli ısı seviyesine ulaştıktan sonra durmasından tekrar çalışmasına kadar geçen sürede ortamdaki sıcaklık hissedilir düzeyde ısınmakta veya soğumaktadır. Bu durum iklimlendirme konforunun düşmesine neden olur. İnverter klimalarda ise yukarıdaki resimde görüldüğü gibi ısı dalgalanması çok az olmakta, iklimlendirme konforu en iyi düz4eyde tutulmaktadır.

İklimlendirme Konforunu en çok etkileyen konulardan birisde ayarlanan sıcaklığa gelen kadar geçen süredir. Normal klimalarda bu süre uzun sürerken Midea inverter klimalar çok hızlı bir sürede ortam koşullarını ayarlanan düzeye ulaştırabilmektedir.

Midea klima mühendislerinin geliştirdiği 3D DC inverter teknolojisinde sadece kompresörde DC motor kullanılmasının yeterli enerji verimliliğini sağlamadığı düşünülerek dış ünite ve iç ünite fanlarının da DC motorlarla kontrol edilmesini sağlamışlardır. 3D DC inverter klimalar ile Midea rakiplerine oranla enerji verimliliği alanında üstünlük kazanmasını sağlamış ve sektörde oldukça ilgi duyulmasına olanak tanımıştır.

İnverter Klima Avantajları

inverter klima sınıfları

 • Düşük enerji tüketimi : İnverter klimalar %40 oranında daha az enerji tüketir.
 • Yüksek verimlilik: Kullanıdığı enerjiyi soğutma veya ısıtma enerjisine transferi (scop değerleri) çok daha yüksektir.
 • Hassas Kontrol: Oda sıcaklığındaki dalgalanmalar inverter klimalarda minimize edildiğinden yüksek konforlu bir iç ortam sunar.
 • Hızlı ısıtma ve soğutma: İnverter klimalar oda sıcaklığını çok hızlı bir şekilde istenilen seviyeye ulaştırır.
 • Daha Uzun Borulama: İnverter klimaların en önemli özelliklerinden birisidir. Standart klimalara oranla çok daha uzun tesisatlarla çalışabilmektedir. İç ve dış ünitenin birbirine yakınlığına imkan olmayan yerlerde avantaj sağlar.
 • Doğa Dostu İklimlendirme: İnverter klimalar daha az enerji tüketmekte ve daha az gaz emisyonu bulunmaktadır.
 • Ekonomik: İnverter klimalar standart klimalar ile aralarındaki fiyat farkını çok kısa sürelerde enerji tasarrufuyla geri kazandırmakta, geriye kalan yıllar boyunca daha az elektrik faturası ödemenizi sağlayarak paranızın cebinizde kalmasına imkan tanımaktadır.
 • Ülke Ekonimisine Katkıları: İnverter klimalar çok daha az eneri tüketimi sağlaması nedeniyle ülkemizin enerji dışa bağımlığını azaltarak katkı sağlamakta dolayısıyla maddi kaynaklarımızın ülke dışına çıkmasını düşürmektedir. Bunun yanında enerji tasarrufu ülkemizin enerji üretim açığını düşürmesinden dolayı üretim santrallerine gereken yatırımı azaltarak bu maliyetlerin önüne geçebilecektir.

İnverter Klima Özellikleri ve Faydaları

 • İnverter klimalar yüksek enerji tasarrufu yaparak tasarruf sağlar.
 • İnverter teknolojisi ayarlanan dereceye ortamın hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.
 • İnverter klima doğa dostu iklimlendirme sağlar. Enerji verimliliği ile doğal kaynakların daha az kullanılmasını sağlarken daha az egzoz emisyonu ile atmosferi de korur.
 • İnverter teknolojisi konfor odaklıdır. İç ortamda ayarlanan dereceye oranla ısı dalgalanması çok düşüktür.
 • En zor kış ve yaz şartlarında dahi görevini yapmaya devam eder. Zorlu iklim şartlarında -15 dereceye kadar ısıtma işlevini yitirmez.
 • İnverterter klimalarda daha uzun borulama mesafesinde bile verim kaybetmeden işlev görmeye devam edilir.